ONLINE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstandverzekering online afsluiten

onlinerechtsbijstandverzekering.nl

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Deskundige juridische hulp zonder zorgen over kosten.

Via deze website krijgt u een uitleg wat een rechtsbijstandverzekering inhoudt en kunt u online een goedkope rechtsbijstandverzekering afsluiten via onze partners Univé of DAS Rechtsbijstandverzekering.

 

Een rechtsbijstandsverzekering is een contract tussen een verzekeringnemer en een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer. De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp: 1) in natura: de verzekeraar heeft juristen en/of advocaten in dienst, die de (rechts-)zaak voor de verzekerde behandelen. Zonodig voeren zij rechtszaken en 2) in geld: de verzekeraar stelt een bepaald bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat of een jurist naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

 

Iedereen kan in een situatie terecht komen die kan leiden tot een juridisch conflict en een juridisch conflict kan uitmonden in een juridische procedure met de daarbij gepaard gaande hoge kosten voor het inhuren van professionals, zoals advocaten en overige deskundigen. Zonder een rechtsbijstandverzekering kunnen de kosten voor juridische bijstand hoog oplopen, zo hoog dat u het financieel niet aan kunt om een procedure door te zetten, ook al bent u zelf van mening dat u een goede kans maakt op een positief resultaat. Het tarief van een advocaat start al gauw bij 200 Euro per uur. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u voorkomen dat een juridisch probleem voor u tevens een financieel probleem wordt.

 

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is het gebruikelijk dat er een wachttermijn van enkele maanden wordt gehanteerd. Deze maanden gaan lopen na de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering. Hierop zijn enkele uitzonderingen in de polisvoorwaarden opgenomen waarin wel dekking wordt verleend. Op deze manier wordt voorkomen dat een verzekeringnemer pas een verzekering voor rechtsbijstand afsluit als er reeds een conflict loopt. Het is dan niet alleen lastig voor de verzekeraar om dan nog in het dossier te duiken als er al andere partijen bij betrokken zijn, het is ook mogelijk dat een geschil onnodig is verhard omdat te laat een advocaat of jurist bij de zaak is betrokken. Geschillen die al bestonden voor de ingangsdatum van de verzekering zijn derhalve vrijwel nooit gedekt.

 

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Met 150 vestigingen in het hele land staat zij altijd dicht bij de klant. En omdat Univé een coöperatieve vereniging is, werkt zij zonder winstoogmerk. Daarom staan haar leden-verzekerden centraal; niet het streven naar winst.

Die leden zien de positieve resultaten terug in de vorm van lage premies, jaarlijkse winstuitkeringen en premiekortingen. Plus natuurlijk in de uitgebreide en voordelige verzekeringen en diensten, variërend van brand-, schade- en zorgverzekeringen tot levensverzekeringen en hypotheken. Zo plukt de verzekerde de vruchten van Univé.

De klanten blijken zeer tevreden te zijn over de lage premie, het gemak en de relatie met Univé. Mede daardoor is Univé in 2009 niet alleen verkozen tot beste schadeverzekeraar van Nederland, maar ook tot de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland.

 

Sluit nu een goedkope rechtsbijstandverzekering af, of bereken eerst uw premie, via de onderstaande link of via de pagina verzekering afsluiten.

Op deze website: Vele voordelen van een rechtsbijstandverzekering. Deskundige juridische hulp, voordeel van een rechtsbijstandverzekering. Premie berekenen.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands